неділя, 15 березня 2015 р.

Ступені порівняння прикметників (повторення) 4 клас


В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний (Positive Degree), вищий (Comparative Degree) та найвищий (Superlative Degree).

Лише якісні прикметники англійської мови можуть мати ступінь порівняння, чиє значення може бути виражене в більшій чи меншій мірі:

new (новий – звичайна форма) – newer (новіший – вищий ступінь порівняння) – the newest (найновіший – найвищий ступінь порівняння)

Важливо пам’ятати, що незалежно від того, як утворюється найвищий ступінь прикметника, перед ним вимагається вживання означеного артиклю the:

the oldest – настаріший
the softest – найм’якіший
the happiest – найщасливіший

Утворення ступенів порівняння англійських прикметників

Є три способи утворення ступенів порівняння прикметників: простий (синтетичний), складний та винятки.

Простий спосіб

Простий спосіб вимагає додавання закінчення -er для утворення вищого ступеню та закінчення -est для утворення найвищого ступеню. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:

cold - colder – the coldest
young - younger - the youngest

Також в такий спосіб утворюються ступені порівняння двоскладових прикметників, що закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow:

tender – tenderer – the tenderest
narrow – narrower – the narrowest

При цьому слід дотримуватись наступних орфографічних правил при утворенні ступенів порівняння прикметників у простий спосіб:

1. Якщо -е в кінці слова не вимовляється, то у вищому та найвищому ступені прикметника воно не використовується:

large – larger – the largest
brave – braver – bravest

2. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то приголосна подвоюється:

big – bigger- the biggest
thin – thinner – the thinnest
hot – hotter – the hottest

3. Якщо прикметник закінчується на -у, перед якою йде приголосна, то вона змінюється на -i:

easy – easier - the easiest
pretty – prettier - the prettiest
dirty – dirtier - the dirtiest

Складний спосіб

Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників використовується багатоскладовими прикметниками та з двоскладовими прикметниками, що не закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow. Для утворення вищого ступеню порівняння перед прикметником вживається слово more (більш, більше), для найвищого – most (найбільш, найбільший):

beautiful  - more beautiful – the most beautiful
intelligent – more intelligent – the most intelligent

Також у такий спосіб утворюються ступінь порівняння прикметників, форма яких збігається з дієприкметниками теперішнього або минулого часу (тобто, закінчується на -ed або -ing). Наприклад:

tired – more tired – the most tired
loving – more loving – the most loving

Також не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль. Якщо ж ви використаєте неозначений артикль, то most буде перекладатися як “вельми”, “вкрай”:

My neighbour is a most extraordinary woman. – Моя сусідка – вельми незвичайна жінка.

Винятки

Деякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:

many – more – the most
good – better – the best
bad – worse – the worst
little – less – the least
old – older/elder – the oldest/eldest
far – farther/further – the farthest /furthest

За посиланням на сайт: http://easy-english.com.ua

ПЕРЕВІР СЕБЕ

Інтерактивні завдання виконай ТУТ
Exercise 1
Exercise 2
Basketball Game

 Поділися своїми успіхами в коментарях =)