Статут

СТАТУТ
розмовного шкільного клубу
«English for Fun»

1. Загальні положення
Клуб створюється в Забузькій ЗШ І-ІІІ ступенів. Повна назва клубу «Speaking Club «English for Fun», надалі в Статуті – Клуб.
 Клуб є некомерційною організацією. Клуб не є юридичною особою. Вся діяльність Клубу здійснюється на добровільних засадах і базується на ентузіазмі його членів.
2. Мета
Клуб створений з метою об’єднання дітей, які мають спільні погляди, цікавляться вивченням англійської мови та прагнуть розвивати свої комунікативні здібності.
3. Цілі
Цілями роботи Клубу є:
-  розвиток мовних здібностей кожного члена Клубу в дружній та сприятливій атмосфері;
-         підвищення свого рівня володіння англійською мовою;
-  вдосконалення вміння наводити вагомі аргументи і ефективно висловлювати свої думки;
-         розвиток лідерських якостей;
-         відтворення звичаїв та традицій англомовних країн;
-  створення мовного середовища, яке максимально наближене до реального;
Засідання членів Клубу здійснюються не менше двох разів на місяць. Діяльність Клубу триватиме не менше 1 року.
4. Членство
Членами Клубу можуть бути учні 5-11 класів, які розділяють принципи діяльності клубу та задекларували хоча б одну форму діяльності, заплановану в роботі Клубу.
5. Принципи участі в Клубі
Для участі в роботі Клубу неповнолітнім дітям необхідно представити згоду батьків.
6. Права членів Клубу
Окрім загальногромадянських прав, декларованих Конституцією України і законами України члени Клубу мають право:
-         брати участь в будь-яких відкритих заходах Клубу;
-         брати активну участь в організації і проведенні Клубних заходів;
-   брати активну участь в обговоренні різноманітних питань, рішень Клубу;
-     брати участь у всіх видах діяльності та пропонувати свої ідеї щодо покращення та   оптимізації діяльності Клубу;
-    залучати своїх дорослих знайомих (в тому числі батьків, родичів, вчителів, керівників   гуртків, секцій тощо) до роботи та допомоги Клубу;
-      отримувати заохочувальні призи, бути відзначеними грамотами школи, спонсорськими відзнаками та іншим;
-         обирати Раду Клубу та бути самому обраним.
7. Обов’язки
Члени Клубу зобов’язані:
-         дотримуватись положень даного Статуту;
-         брати  активну участь у житті і діяльності Клубу;
-         регулярно відвідувати засідання
-   при проведенні і участі у клубних заходах дотримуватись правил техніки безпеки;
-         поважати один одного і оточуючих, чемно поводитися в громадських місцях.
8. Вихід з Клубу
Підставою для виключення з Клубу є:
-         власна заява на виключення;
-         непідтримання статуту Клубу і невиконання принципів роботи Клубу;
-         невідвідування засідань Клубу без поважних причин протягом місяця;
-         некоректна поведінка (зокрема розголошення особистої інформації в мережі будь-якої людини без її згоди);
-         кібер-хуліганство, веб-серфінг без мети.
9. Офіційна мова
Офіційними мовами Клубу є українська та англійська.
10. Діяльність Клубу
Діяльність клубу здійснюється на основі планування роботи Клубу.
План роботи Клубу затверджується директором школи, погоджується Радою Клубу.
Датою початку діяльності Клубу вважається дата реєстрації його на сайті (блозі).
11. Керівні органи Клубу
Керівними органами Клубу є:
-         загальні збори;
-         Рада Клубу.
В загальних зборах Клубу беруть участь усі члени Клубу.
Загальні збори є найвищим керівним органом Клубу та уповноважені приймати усі рішення, що пов’язані з діяльністю Клубу.
Загальні збори скликаються Радою Клубу не рідше ніж раз на місяць та на вимогу хоча б чверті членів Клубу для вирішення організаційних питань.
Загальні збори уповноважені приймати рішення, коли в них бере участь принаймні щонайменше третина членів Клубу.
Загальні збори приймають рішення абсолютною більшістю голосів.
Рада Клубу складається 4 осіб (голова Ради Клубу, два заступники голови Ради Клубу, керівник Клубу) на чолі з головою Ради Клубу. Вибори голови Ради Клубу проходять щороку. Заступників голови Ради Клубу вибирають керівник Клубу та голова Ради Клубу (по одному кожен).
12. Оповіщення і зв’язок.
Основним способом оповіщення членів Клубу про клубні заходи є сайт (блог) Клубу. Додатковими способами є зв’язок через електронну пошту (e-mail) і телефон.
13. Внесення змін і доповнень до Статуту.
Зміни і доповнення до Статуту можуть бути внесені на зборах активу шляхом прямого відкритого голосування. Найбільш принципові питання можуть вирішуватись шляхом загальних зборів членів Клубу або загального опитування на форумі.
Форми роботи Клубу:
1. Індивідуальне та групове консультування.
2. Навчальні тренінги.
3. Тематичні заходи:
-         екскурсії;
-         зустрічі;
-         фестивалі та свята (аналогічні англомовним країнам);
-         створення проектів;
-         дні перегляду фільмів та мультфільмів;
-         обговорення;
-         бесіди.
4. Практичні заходи:
-         створення проектів.
-         виготовлення роздаткових матеріалів.
- створення інформаційних ресурсів (презентації, сайти, блоги, відеофільми, газети, буклети).
5. Участь в олімпіадах, конкурсах, тренінгах.

6. Участь у проектах.