Наставництво

ПЛАН РОБОТИ 
З МОЛОДИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ У 2014/2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Молодий вчитель: Сливінська Н. С.
Наставник: Білоус Х. О.

№ з/п
Зміст
Термін виконання
Наставник
Відмітка про виконання
1.
Індивідуальні консультації щодо календарно-тематичного планування предмета, методичних рекомендацій викладання предмета, складання поурочних планів.
Серпень – вересень 2014
Білоус Х. О.

2.
Індивідуальні консультації щодо планування виховної роботи
Серпень – вересень 2014
Білоус Х. О.

3.
Практикум із самоаналізу та аналізу відвіданого уроку
Вересень 2014
Білоус Х. О.

4.
Методика організації позакласної роботи з учнями
Жовтень 2014
Білоус Х. О.

5.
Робота зі здібними дітьми (підготовка до олімпіад, конкурсів тощо)
Вересень 2014
Білоус Х. О.

6.
Відвідування уроків у наставника Білоус Х. О.
Постійно
Білоус Х. О.

7.
Відвідування й аналіз уроків молодого вчителя Сливінської Н. С.
Протягом навчального року
Білоус Х. О.

8.
Практичне заняття «Інформаційні технології навчання»
Березень 2015
Білоус Х. О.

9.
Бесіда «Використання інтерактивних форм і методів у навчанні»


Березень
2015
Білоус Х. О.

10.
Лекція з мовної культури молодого вчителя «Мова як засіб впливу на особистість. Стилі, типи та жанри мовлення»
Квітень 2015
Білоус Х. О.

11.
Проведення відкритого уроку.
Квітень 2015
Білоус Х. О.

12.
Підбиття підсумків роботи із молодими спеціалістами
Травень 2015
Білоус Х. О.